ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกบานเช้าสีเหลือง

ชื่ออื่น : เหลืองราชา บานเช้าต้น

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Turnera ulmifolia L.

วงศ์ : TURNERACEAE

ลักษณะ : บานเช้าสีเหลือง เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 1 ถึง 2 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ  รายละเอียด : บานเช้าสีเหลืองเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลำต้นตรงสีน้ำตาลเทา แตกกิ่งก้านน้อย ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปใบหอกแกมรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบจัก ผิวใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ดอกออกเป็นดอกเดี่ยวตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง มีกลีบดอก 5 กลีบ ตรงกลางมีเกสรเพศผู้ 5 อัน ผลแห้งแตก รูปไข่ มีเมล็ดจำนวนมากฤดูกาลออกดอก ออกดอกตลอดปี นิยมปลูกตามบ้าน ตามสวน หรือริมทางเดิน

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินทุกชนิดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง