ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกรัตมา

ชื่ออื่น : รัตแน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Parkinsonia aculeata L.

วงศ์ : LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE

ลักษณะ : รัตมา เป็นไม้ต้นทรงพุ่มแผ่กว้าง มีความสูงประมาณ 3 ถึง 10 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ ไม้ดอกหอม รายละเอียด : รัตมาเป็นไม้ต้นทรงพุ่มโปร่งรูปทรงไม่แน่นอน เป็นไม้ไม่ผลัดใบ ลำต้นและกิ่งแก่สีน้ำตาล กิ่งก้านสีเขียว มีหนาม แตกกิ่งก้านยาวห้อยลู่ลง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับตรงข้ามกัน มีใบย่อยขนาดเล็กจำนวนมากเรียงอยู่บนแนวก้านใบ รูปไข่ ดอกออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง สีเหลือง ลักษณะโคนเชื่อมติดกันปลายแยกเป็น 5 กลีบ มีกลิ่นหอม ผลเป็นฝักกลม ยาวเรียวฤดูกาลออกดอก ออกดอกตลอดปีเป็นช่วงๆ นิยมปลูกลงแปลงตามสวน ควรตัดแต่งทรงพุ่มให้สวยงาม

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนปนทรายไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง