ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกราชพฤกษ์

ชื่ออื่น : คูน ลมแล้ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia fistula Linn.

วงศ์ : LEGUMINOSAE

ลักษณะ : ราชพฤกษ์ เป็นไม้ต้นทรงพุ่มแผ่กว้าง มีความสูงประมาณ 10 ถึง 15 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ พืชสมุนไพร รายละเอียด : เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ทรงพุ่มโปร่ง เป็นไม้ผลัดใบ มีความสูงประมาณ 10 - 15 เมตร เมื่อแรกลำต้นสีเทาอ่อน เมื่อต้นแก่สีน้ำตาล ผิวเกลี้ยง ใบสีเขียวอ่อนและจะทิ้งใบก่อนออกดอก ดอกมีสีเหลืองสด ผลเป็นฝักกลมยาว มีเมล็ดแบนเรียงซ้อนกันอยู่ภายในออกดอกเกือบตลอดปี หรือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิดที่ระบายน้ำได้ดี เหมาะสำหรับปลูกตามสวนสาธารณะ ตามริมถนน การปลูกเป็นแถวแนวระยะห่างควรไม่น้อยกว่า 4 เมตร

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินทุกชนิดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำค่อนข้างน้อย ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด