ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกพุดสามสี

ชื่ออื่น : พุดสองสี พุดธชาดม่วง สามราศี

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Brunfelsia uniflora (Pohl) D. Don

วงศ์ : SOLANACEAE

ลักษณะ : พุดสามสี เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 1 ถึง 2 เมตร ดอกมีสีม่วง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ ไม้ดอกหอม รายละเอียด : พุดสามสีเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลำต้นสีน้ำตาลเทา แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มกลม ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับรูปรีหรือรูปหอก ปลายใบแหลมโคนใบสอบ ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ผิวใบสีเขียวอมเหลืองเป็นมัน ดอกออกเป็นดอกเดี่ยวที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง สีม่วงแล้วค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีขาว มี 5 กลีบ ขอบกลีบหยักเป็นคลื่นเล็กน้อย มีกลิ่นหอมแรงตลอดวัน ผลแห้งแตก ทรงกลมหรือทรงรีฤดูกาลออกดอก ออกดอกตลอดปี หรือช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธุ์ นิยมปลูกประดับตามบ้าน หรือปลูกเป็นไม้กระถาง และตัดแต่งทรงพุ่มให้สวยงาม

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง