ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกบุนนาค

ชื่ออื่น : สารภีดอย นาคบุตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mesua ferrea Linn.

วงศ์ : GUTTIFERAE

ลักษณะ : บุนนาค เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกรวยคว่ำ มีความสูงประมาณ 15 ถึง 20 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ พืชสมุนไพร ไม้ใหญ่รายละเอียด : บุนนาคเป็นไม้ยืนต้นเนื้อแข็งขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ลำต้นสีน้ำตาลดำ ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปยาวเรียว หรือรูปขอบขนานแกมรูปหอก โคนใบสอบปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบหนาแข็งสีเขียวเข็มด้านล่าง ใบอ่อนสีม่วงแดง ดอกเป็นดอกเดี่ยวหรือออกเป็นกระจุก ที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง สีขาว มีกลีบดอก 5 กลีบ มีเกสรเป็นฝอยสีเหลืองจำนวนมาก มีกลิ่นหอม ผลแข็งรูปไข่ ส่วนปลายแปลมภายในมีเมล็ด 1-2 เมล็ดฤดูกาลออกดอก ช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ถึงมีนาคม เป็นไม้ไม่ผลัดใบ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อให้ร่มเงาตามบ้าน หรือตามสวนหย่อม
สรรพคุณทางยา ดอกบำรุงหัวใจบำรุงโลหิต ขับลม ใบสมานแผลสด

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำค่อนข้างมาก ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง