ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกถ้วยทอง

ชื่ออื่น : ถ้วยทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Solandra grandiflora Swartz

วงศ์ : SOLANACEAE

ลักษณะ : ถ้วยทอง เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ  รายละเอียด : ถ้วยทองเป็นไม้เถาเลื้อย ลำต้นสีเขียวเมื่อแก่น้ำตาลเทา ใบเป็นใบเดี่ยวรูปรีหรือรูปไข่กลับออกเวียนสลับ ก้านใบสีน้ำตาล ปลายใบแหลมโคนใบสอบ ผิวใบเรียบ ดอกออกเป็นดอกเดี่ยว ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง สีเหลือง รูปถ้วยขนาดใหญ่ ปลายดอกแยกเป็น 5 แฉก ขอบกลีบดอกหยักและเป็นคลื่น มีแถบสีน้ำตาลเป็นเส้นๆด้านใน ดอกมีกลิ่นหอม ผลทรงกลมสีน้ำตาล มีเมล็ดจำนวนมาก
ฤดูกาลออกดอก ออกดอกตลอดปี หรือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธุ์ เจริญเติบโตเร็ว นิยมปลูกขึ้นซุ้ม ดอกจะส่งกลิ่นหอมแรงในช่วงเย็น

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนปนทรายไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง