ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกทองกวาว

ชื่ออื่น : ดอกจาน จอมทอง ทองต้น ทองธรรมชาติ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Butea monosperma (Lam.) Taub.

วงศ์ : LEGUMINOSAE- PAPILIONACEAE

ลักษณะ : ทองกวาว เป็นไม้ต้นทรงพุ่มแผ่กว้าง มีความสูงประมาณ 10 ถึง 15 เมตร ดอกมีสีส้ม

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ พืชสมุนไพร รายละเอียด : ทองกวาวเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นสีน้ำตาลเทา แตกกิ่งก้านไม่เป็นระเบียบ กิ่งอ่อนมีขนละเอียดสีน้ำตาลหนา ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ รูปไข่กลับ ลักษณะปลายใบมนโคนใบสอบ แผ่นใบหนา ท้องใบมีขน ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อ ตามกิ่งก้านและปลายยอด ดอกมีสีส้ม สีแดง มีดอกย่อยเกาะเป็นกลุ่มจำนวนมาก มีกลีบดอก 5กลีบ ก้านช่อดอกสีน้ำตาลมีขน ผลเป็นฝักแบนโคงงอเล็กน้อย สีเขียวอ่อน มีเมล็ด 1 เมล็ด
ฤดูกาลออกดอก ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม แต่จะออกมากช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ นิยมปลูกลงแปลงประดับตามสวนสาธาณะ ตามริมถนน หรือในบริเวณบ้าน
สรรพคุณทางยา ดอกแก้ไข้ ใบตำพอกฝี ถอนพิษ

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินทุกชนิดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำค่อนข้างน้อย ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง