ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกโมกพวง

ชื่ออื่น : โมกพวง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wrightia religiosa Benth.

วงศ์ : APOCYNACEAE

ลักษณะ : โมกพวง เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 2 ถึง 4 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ พืชสมุนไพร รายละเอียด : โมกพวงเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นสีน้ำตาล แตกกิ่งก้านไม่เป็นระเบียบ ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้าม รูปใบหอกหรือรูปรี ปลายใบแหลมโคนใบสอบ ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ช่อดอกห้อยลง ในแต่ละช่อมีดอกย่อยจำนวนมาก มีก้านดอกยาว กลีบดอกบางสีขาว 5 กลีบ มีกลิ่นหอม ผลแห้ง เมื่อแก่แตกออกมีเมล็ดจำนวนมากฤดูกาลออกดอก ออกดอกตลอดปี นิยมปลูกลงกระถาง หรือปลูกลงแปลงเป็นแนวรั้วตามบ้าน ควรตัดแต่งกิ่งและทรงพุ่มอยู่เสมอ
สรรพคุณทางยา ยางใช้แก้แมลงกัดต่อย

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำค่อนข้างมาก ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง