ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกเวอร์บีน่า

ชื่ออื่น : เวอร์บีน่า

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Verbena hybrida

วงศ์ : VERBENACEAE

ลักษณะ : เวอร์บีน่า เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 0.2 ถึง 0.5 เมตร ดอกมีสีชมพู

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ  รายละเอียด : เวอร์บีน่าเป็นไม้พุ่มเตี้ยล้มลุก มีทั้งชนิดต้นตั้งตรงและชนิดต้นเลื้อย ลำต้นมีขนปกคลุม ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้าม ดอกออกเป็นช่อกลมที่ปลายกิ่ง โคนกลีบดอกเชื่อมกันปลายแยกเป็น 5 กลีบ ตรงกลางดอกสีขาว ปลายกลีบดอกเว้าเข้าหากัน ดอกมีสีแดง สีขาว สีม่วง สีชมพู หรือสองสีในดอกเดียวกัน มีกลิ่นหอม ผลมีเมล็ดขนาดเล็กฤดูกาลออกดอก ออกดอกตลอดปี ดอกบานอยู่นาน นิยมปลูกประดับเป็นไม้กระถาง หรือไม้กระถางแขวน ประดับตามสวนหรือสถานที่ต่างๆ สามารถตัดแต่งทรงพุ่มได้

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง