ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกผีเสื้อ

ชื่ออื่น : ผีเสื้อ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dianthus chinensis

วงศ์ : CARYOPHYLLACEAE

ลักษณะ : ผีเสื้อ เป็นไม้ดอกล้มลุก มีความสูงประมาณ 0.2 ถึง 0.5 เมตร ดอกมีสีแดง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ  รายละเอียด : ผีเสื้อเป็นไม้ดอกพุ่มเตี้ย ลำต้นสีเขียวเนื้ออ่อน แตกเป็นกอ ใบเป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่เรียงสลับกัน ลักษณะใบรูปแถบยาวเรียว สีเขียวเข้ม ปลายใบแหลมโคนใบสอบ ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด ไม่มีกลิ่น มีทั้งชนิดดอกซ้อนและดอกชั้นเดียว สีแดง สีชมพู สีขาว สีแดงอมม่วง หรือสองสีในดอกเดียวกัน ปลายกลีบดอกหยักฟันเลื่อยฤดูกาลออกดอก ออกดอกตลอดปี นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้าน

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ