ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกดาวกระจาย

ชื่ออื่น : คำแพ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cosmos sulphureus Cav

วงศ์ : COMPOSITAE

ลักษณะ : ดาวกระจาย เป็นไม้ดอกล้มลุก มีความสูงประมาณ 0.5 ถึง 2 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ พืชสมุนไพร รายละเอียด : ดาวกระจายเป็นไม้ดอกเนื้ออ่อน ลำต้นสีเขียว ลักษณะใบเป็นช่อ ในหนึ่งใบจะมีใบย่อยอีกประมาณ 3-5 ใบ ปลายใบแหลม ขอบใบหยัก มีขนนิ่มปกคลุม ดอกเป็นดอกเดี่ยวแต่มักออกรวมกันเป็นกระจุก ตากซอกใบหรือปลายกิ่ง ดอกสีเหลือง สีเหลืองส้ม ชมพู ม่วง มีทั้งชนิดดอกซ้อนและดอกชั้นเดียว ปลายกลีบดอกหยัก มีก้านดอกยาว ผลแห้ง ทรงยาวแคบ ปลายมีขนแข็งฤดูกาลออกดอก ออกดอกตลอดปี เจริญเติบโตเร็ว นิยมปลูกบริเวณบ้าน ลงแปลงริมทางเดิน หรือสวนหย่อมต่างๆ

สรรพคุณทางยา ต้นและใบต้มดื่มแก้ท้องร่วง แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินทุกชนิดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด