ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์

ชื่ออื่น : ตาเบบูย่า

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tabebuia rosea (Bertol.) DC.

วงศ์ : BIGNONIACEAE

ลักษณะ : ชมพูพันธุ์ทิพย์ เป็นไม้ต้นทรงพุ่มแผ่กว้าง มีความสูงประมาณ 10 ถึง 20 เมตร ดอกมีสีชมพู

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ ไม้ใหญ่ รายละเอียด : ชมพูพันธุ์ทิพย์เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ ลำต้นสีน้ำตาลเทา กิ่งก้านเปราะหักง่าย ใบเป็นใบประกอบรูปนิ้วมือ ก้านใบยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร มีใบย่อย 5 ใบ ก้านใบย่อยยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร โคนใบสอบปลายใบแหลม ผิวใบหน้าแข็งเห็นเส้นใบเด่นชัด ดอกออกเป็นช่อแบบกระจุกที่ปลายกิ่ง สีชมพู หรือขาวอมชมพู ลักษณะโคนดอกดอกเป็นหลอดปลายบานแยกเป็นกลีบ 5 กลีบ กลีบดอกบางย่น ผลเป็นฝักกลมยาว เมื่อแก่แตกออก ภายในมีเมล็ดมีปีกฤดูกาลออกดอก ออกดอกช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน เจริญเติบโตเร็ว นิยมปลูกตามสวนขนาดใหญ่ หรือปลูกริมถนน ริมทางเดิน ระยะห่างการปลูกควรไม่น้อยกว่า 4 เมตร

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินทุกชนิดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง