ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกราชาวดี

ชื่ออื่น : ราชาวดีขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Buddleja paniculata Wall.

วงศ์ : BUDDLEJACEAE

ลักษณะ : ราชาวดี เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 2 ถึง 3 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ พืชสมุนไพร รายละเอียด : ราชาวดีเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก หรือไม้กึ่งพุ่มรอเลื้อย ลำต้นสีเทา แตกกิ่งก้านไม่เป็นระเบียบ ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่ ออกเป็นคู่เรียงสลับกัน โคนใบสอบปลายใบมน ผิวใบสาก ขอบใบจัก ผิวใบด้านล่างสีอ่อนกว่าและเห็นเส้นใบเด่นชัด ดอกออกเป็นช่อตามง่ามใบใกล้ปลายกิ่ง มีดอกย่อยสีขาวจำนวนมาก ส่งกลิ่นหอมแรงตลอดวันฤดูกาลออกดอก ออกดอกตลอดปี และควรตัดแต่งทรงพุ่มให้สวยงาม
สรรพคุณทางยา ลำต้น ราก ใช้ผสมสมุนไพรอื่นต้มดื่มแก้ไข้

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินทุกชนิดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง