ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกสุพรรณิการ์(ดอกซ้อน)

ชื่ออื่น : ฝ้ายคำซ้อน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cochlospermum religiosum (L.) Alston Cochlospermum regium (

วงศ์ : COCHLOSPERMACEAE

ลักษณะ : สุพรรณิการ์(ดอกซ้อน) เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 7 ถึง 15 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ ไม้ใหญ่ พืชสมุนไพรรายละเอียด : สุพรรณิการ์เป็นไม้ดอกยืนต้น ทรงพุ่มโปรง ลำต้นสีน้ำตาลเทา ใบเป็นใบเดียว รูปหัวใจ แผ่นใบแยกเป็น 5แฉก ปลายใบแหลม โคนใบเว้า ขอบใบเป็นคลื่น เป็นไม้ผลัดใบ ดอกออกเป็นช่อแบบแยกแขนงที่ปลายกิ่ง ดอกสีเหลือง กลีบดอกบางซ้อนกันหลายชั้น ผลมีเมล็ดมีปุยสีขาวหุ้มห่ออยู่ฤดูกาลออกดอก ออกดอกช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม นิยมปลูกเป็นไม้ประธานในสวน ก่อนออกดอกจะทิ้งใบหมดต้นทำให้เห็นแต่ดอกสวยงามมาก
สรรพคุณทางยา ดอกและใบแห้ง เป็นสมุนไพรบำรุงกำลัง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินทุกชนิดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง