ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกพลับพลึง

ชื่ออื่น : พลับพลึงดอกขาว ลิลัว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crinum asiaticum Linn.

วงศ์ : AMARYLLIDACEAE

ลักษณะ : พลับพลึง เป็นไม้หัวหรือมีเหง้า มีความสูงประมาณ 1 ถึง 2 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ ไม้ดอกหอม พืชสมุนไพรรายละเอียด : พลับพลึงเป็นไม้หัวล้มลุก มีหัวใต้ดินที่เกิดจากกาบหุ้มกันแน่น และมีใบห่อกันแน่นเห็นเป็นลำต้น ลักษณะใบยาวและใหญ่ ผิวใบหนาและเป็นมัน ดอกออกเป็นช่อที่ยอด ก้านช่อดอกยาว แต่ละช่อมีดอกย่อยหลายดอก โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 6 กลีบ ลักษณะกลีบแคบยาว สีขาว มีกลิ่นหอม ผลทรงกลมฤดูกาลออกดอก ออกดอกตลอดปี หรือช่วงฤดูฝน ดอกบานเกือบพร้อมกันนานหลายวัน
สรรพคุณทางยา ใบใช้ลนไฟประคบบริเวณปวด เคล็ดขัดยอก ฟกช้ำ

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงครึ่งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  แยกหน่อ