ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกพิทูเนีย

ชื่ออื่น : ปีตูเนีย ดอกผักบุ้ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Petunia Hybrida Vilm

วงศ์ : SOLANCEAE

ลักษณะ : พิทูเนีย เป็นไม้พุ่มกึ่งเลื้อย มีความสูงประมาณ 0.2 ถึง 0.5 เมตร ดอกมีสีม่วง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ ไม้กึ่งเลื้อย รายละเอียด : พิทูเนียเป็นไม้ดอกล้มลุกพุ่มเตี้ยเนื้ออ่อนกึ่งเลื้อย มีมากมายหลายสายพันธุ์ เป็นไม้ที่มีอายุหลายฤดู ใบเป็นใบเดี่ยวรูปรีหรือรูปไข่ มีขน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอกเป็นดอกเดี่ยวออกตามซอกใบและปลายยอด มีทั้งชนิดดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน มีทั้งดอกเล็กและดอกใหญ่ มีสีม่วง แดง ชมพู ขาว เหลือง ส้ม น้ำเงิน หรือสองสีในดอกเดียวกัน มีเมล็ดจำนวนมาก ลักษณะของดอกและใบอาจแตกต่างกันแล้วแต่สายพันธุ์ฤดูกาลออกดอก ออกดอกตลอดปี ให้ดอกดกมากจึงนิยมปลูกลงแปลง หรือแบบกระถางแขวน แบบกระถางตั้งพื้น เพื่อประดับตามบ้าน อาคารสถานที่ ตกแต่งสวน และในงานพิธีต่างๆ

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงร่มรำไร

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง