ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกแตรสวรรค์

ชื่ออื่น : ลำโพง มะเขือบ้า แตรนางฟ้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Brugmansia x candida Pers.

วงศ์ : SOLANACEAE

ลักษณะ : แตรสวรรค์ เป็น มีความสูงประมาณ 2 ถึง 4 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ ไม้ดอกหอม รายละเอียด : แตรสวรรค์เป็นไม้พุ่ม ลำต้นสีเทา แตกลำต้นใกล้ผิวดิน ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่หรือรูปรี โคนใบสอบปลายใบแหลม ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่น ดอกเป็นดอกเดี่ยวออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด ลักษณะดอกคล้ายรูปแตรหรือรูปลำโพง ห้อยลง โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ปลายกลีบโค้งงอนขึ้น มีสีขาว สีชมพู สีม่วง สีเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ทุกส่วนของต้นแตรสวรรค์เป็นพิษ
ฤดูกาลออกดอก ออกดอกตลอดปี และจะออกมากในช่วงฤดูฝน ชอบอากาศเย็น
สรรพคุณทางยา เป็นยาสมุนไพร ช่วยระงับความเจ็บปวดและอาการเกร็ง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง