ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกประทัดเศรษฐี

ชื่ออื่น : ประทัดจีน ประทัดเล็ก ประทัดแตก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ausselia equisetiformis Schldl.& Cham

วงศ์ : SCROPHULARIACEAE

ลักษณะ : ประทัดเศรษฐี เป็นไม้ดอกล้มลุก มีความสูงประมาณ 1 ถึง 2 เมตร ดอกมีสีส้ม

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ  รายละเอียด : ประทัดเศรษฐีเป็นไม้ดอกล้มลุก ลำต้นสีเขียว ใบเป็นใบเดียวเล็กเรียวยาวมองเป็นเส้นเรียงต่อกันตามข้อรอบต้น ดอกกระจายอยู่ตามกิ่ง ลักษณะเป็นหลอด ปลายกลีบแยกเป็น 5 แฉก มีสีส้ม สีแดง สีขาวฤดูกาลออกดอก ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมิถุนายน นิยมปลูกตามสวนหย่อมต่างๆ

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง แยกหน่อ