ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกกุหลาบหิน

ชื่ออื่น : กุหลาบหิน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Kalanchoe Blossfeldiana

วงศ์ : CRASSULACEAE

ลักษณะ : กุหลาบหิน เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 0.2 ถึง 0.5 เมตร ดอกมีสีชมพู

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ  รายละเอียด : กุหลาบหินเป็นไม้พุุ่มเตี้ยอายุหลายปี มีหลายสายพันธุ์ลักษณะแตกต่างกัน เป็นไม้อวบน้ำ ลำต้นสีเขียว ใบเป็นใบเดี่ยวออกเวียนสลับ ใบหนารูปไข่หรือรูปรีสีเขียวเป็นมัน ปลายใบมนขอบใบหยัก ดอกออกเป็นช่อ มีดอกย่อยจำนวนมาก มีก้านช่อดอกยาว ดอกสีชมพู สีแดง สีส้ม สีเหลือง เป็นไม้ประดับที่สามารถดูดสารพิษหรือฟอกอากาศได้ ผลแก่แตกออกมีเมล็ดจำนวนมาก
ฤดูกาลออกดอก ออกดอกช่วงฤดูหนาว หรือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม ดอกจะค่อยๆทยอยบานอยู่นาน นิยมปลูกกลางแจ้งเพื่อการจัดสวน หรือปลูกเป็นไม้กระถางประดับตามอาคาร แต่หากปลูกในที่ร่มจะไม่ค่อยออกดอก สามารถปลูกได้ในดินเกือบทุกชนิด

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนปนทรายไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง แยกหน่อ