ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกทานตะวัน

ชื่ออื่น : ทานตะวัน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Helianthus annuus L.

วงศ์ : COMPOSITAE

ลักษณะ : ทานตะวัน เป็นไม้ดอกล้มลุก มีความสูงประมาณ 1 ถึง 2 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ พืชสมุนไพร พืชเศรษฐกิจรายละเอียด : ทานตะวันเป็นไม้ดอกล้มลุก ลำต้นตั้งตรงสีเขียว เป็นไม้เนื้ออ่อน มีขนอ่อนปกคลุมอยู่ทั่ว ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกันเวียนรอบลำต้น รูปไข่กว้างถึงรูปหัวใจ ขอบใบจักฟันเลื่อย ปลายใบแหลม ผิวใบมีขนปกคลุมทั้งสองด้าน ดอกมีขนาดใหญ่ สีเหลือง ตรงกลางดอกมีเกสรเป็นวงขนาดใหญ่เกือบเท่าขนาดของดอก กลีบดอกบานแผ่เป็นวงกลม เมล็ดทานตะวันรับประทานได้ และสามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมันใช้บริโภค และต้นอ่อน(เมล็ดงอก)ยังสามารถนำมาปรุงอาหารได้ด้วย
ฤดูกาลออกดอก ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม นิยมปลูกเป็นแปลง ปลูกง่ายโตเร็ว

สรรพคุณทางยา เมล็ดคั่วชงน้ำดื่มแก้ไอ รากต้มน้ำดื่มขับพยาธิไส้เดือน

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด