ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกกระทิง

ชื่ออื่น : สารภีทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Calophyllum inophyllum Linn.

วงศ์ : CLUSIACEAE (GUTTIFERAE)

ลักษณะ : กระทิง เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 5 ถึง 15 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ พืชสมุนไพร ไม้ดอกหอมรายละเอียด : กระทิงเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีทรงพุ่มกลมหนาทึบและแผ่กว้าง มีลำต้นสีน้ำตาลปนเทา มีน้ำยางสีเหลือง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกันรูปรี ลักษณะใบหนาและเหนียว ผิวใบเป็นมัน ขอบใบเรียบเห็นเส้นกลางใบเด่นชัด ไม่ผลัดใบ ดอกออกเป็นช่อที่ยอดและซอกใบใกล้ปลายกิ่ง สีขาว มีกลิ่นหอม มีกลีบดอก 4 กลีบ มีเกสรเพศผู้สีเหลืองจำนวนมาก ผลกลมสีเขียวเมื่อสุกสีเหลือง
ฤดูกาลออกดอก ประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม นิยมปลูกเพื่อให้ร่มเงา

สรรพคุณทางยา ดอกมีกลิ่นหอมบำรุงหัวใจ ใบตำผสมน้ำล้างตาฝ้าฟาง ตาแดง เปลือกใช้ล้างแผล แก้คัน เมล็ดมีน้ำมันทาแก้ปวดข้อ บวมเคล็ดขัดยอก

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนปนทรายไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง