ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกดอนญ่าแดง

ชื่ออื่น : ดอนย่า

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mussaenda erythrophylla Schum. et Thonn.

วงศ์ : RUBIACEAE

ลักษณะ : ดอนญ่าแดง เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 1 ถึง 2 เมตร ดอกมีสีแดง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ  รายละเอียด : ดอนญ่าแดงเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ลำต้นสีน้ำตาลเทา มีทรงพุ่มกลม ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่แกมรูปรีออกตรงข้าม โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายกิ่ง มีขนอ่อนนุ่มปกคลุม แต่ละช่อมีใบประดับขนาดใหญ่สีแดง ลักษณะใบเกือบกลมปลายเป็นติ่ง มองโดดเด่นกว่าดอกที่มีขนาดเล็กสีขาว มีกลีบดอก 5 กลีบ ปลายกลีบมีติ่ง ตรงกลางดอกมีเกสรสีแดง มีก้านช่อดอกและกลีบเลี้ยงสีแดงฤดูกาลออกดอก ออกดอกตลอดปี นิยมปลูกเป็นไม้ประธานในสวนหย่อมต่างๆ หรือนำมาปลูกเป็นไม้กระถาง ประดับตามบ้านและอาคารสถานที่

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง