ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกชมพู่มะเหมี่ยว

ชื่ออื่น : ชมพู่ม่าเหมี่ยว ชมพู่แดง ชมพู่สาแหรก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium malaccense (L.) Merrill & Perry

วงศ์ : MYRTACEAE

ลักษณะ : ชมพู่มะเหมี่ยว เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 5 ถึง 10 เมตร ดอกมีสีชมพู

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ พืชสมุนไพร รายละเอียด : ชมพู่มะเหมี่ยวเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน ใบเป็นใบเดี่ยวรูปรีเรียงสลับกันเป็นคู่ ใบอ่อนสีแดงใบแก่สีเขียวเป็นมัน ลักษณะใบหนา ผิวใบบนเป็นมัน ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม ดอกออกเป็นช่อกระจุกตามกิ่ง สีชมพูเข้ม มีเกสรเพศผู้เด่นชัดและรับประทานได้ มีกลีบดอก 4 กลีบ ผลทรงกลมหรือรียาว สีแดง รับประทานได้ มีกลิ่นหอมและเนื้อนุ่มสีขาว มีรสหวานอมเปรี้ยว มีเมล็ดใหญ่ 1 เมล็ดฤดูกาลออกดอก ออกดอกในช่วงฤดูหนาวหรือประมาณเดือนตุลาคมถึงธันวาคม นิยมปลูกเป็นไม้ผลตามบ้าน หรือตามสวนที่ใกล้ริมน้ำ
สรรพคุณทางยา ใบแก้บิด รากแก้ไข้ แก้คัน ขับปัสสาวะ

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินทุกชนิดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง