ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกช้องแมว

ชื่ออื่น : ซ้องแมว คางแมว ข้าวจี่ ซ้อแมว เล็บแมว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gmelina philippensis Cham

วงศ์ : LABIATAE

ลักษณะ : ช้องแมว เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย มีความสูงประมาณ 5 ถึง 8 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ พืชสมุนไพร รายละเอียด : ช้องแม้วเป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ลำต้นสีน้ำตาลมีเนื้อไม้แข็ง พาดพันต้นไม้อื่น ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ลักษณะใบรูปไข่ ปลายใบมน มีหนามที่บริเวณง่ามใบ ดอกออกเป็นช่อที่ง่ามใบหรือใกล้ปลายกิ่ง ลักษณะช่อดอกจะยาวห้อยลง ดอกจะออกตามซอกของใบประดับซึ่งเรียงซ้อนกัน ดอกมีสีเหลือง โคนกลีบติดกันเป็นหลอด ลักษณะดอกตะแคงและโค้งมีกลีบแยกกันที่ปลายหลอดดอก ใบประดับมีสีเขียวอมเหลืองประจุดแดง ผลสดกลมรีเมื่อสุกสีเหลืองส้มมีเมล็ดเดียว
ฤดูกาลออกดอก ออกดอกในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม นิยมปลูกเป็นไม้ประดับกลางแจ้ง หรือเลื้อยขึ้นซุ้ม
สรรพคุณทางยา ใบใช้ตำทาแก้บวมแก้ปวด แก้ผมร่วง หรือใช้ใบต้มน้ำบ้วนปากแก้ปวดฟันแก้เหงือกบวม

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ตอนกิ่ง ปักชำกิ่ง