ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกหางกระรอกแดง

ชื่ออื่น : หางแมว ไหมพรม หูปลาช่อน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acalypha hispida Burm.f.

วงศ์ : EUPHORBIACEAE

ลักษณะ : หางกระรอกแดง เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 1 ถึง 3 เมตร ดอกมีสีแดง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ พืชสมุนไพร รายละเอียด : หางกระรอกแดงเป็นไม้พุ่ม ลำต้นสีน้ำตาล ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปไข่ ปลายใบแหลม ขอบใบจัก ก้านใบยาว ผิวใบมีขน หลังใบสีเขียวอมน้ำตาล ดอกออกเป็นช่อสีแดงยาว ดอกแยกเพศ ออกตามข้อของลำต้นหรือซอกใบ ห้อยลงคล้ายหางกระรอก มีดอกย่อยจำนวนมาก ไม่มีกลีบดอก มีก้านชูเกสรเพศเมียลักษณะเป็นขนฟูจำนวนมากในแต่ละดอก ผลขนาดเล็กเมื่อแก่แตกออกฤดูกาลออกดอก ออกดอกทั้งปีดอกดกมาก นิยมปลูกตามบ้านหรือนำมาปลูกเป็นไม้กระถาง สามารถปลูกได้ทั้งที่รำไรและที่แจ้ง
สรรพคุณทางยา ใบเป็นยาขับปัสสาวะ รากนำมาฝนน้ำแก้พิษงูกัด เปลือกขับเสมหะ แก้หืด

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินทุกชนิดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ตอนกิ่ง ปักชำกิ่ง