ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกแก้วหิมาลัย

ชื่ออื่น : แก้ว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Murraya paniculata (L.) Jack.

วงศ์ : RUTACEAE

ลักษณะ : แก้วหิมาลัย เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 5 ถึง 10 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ ไม้ดอกหอม พืชสมุนไพรรายละเอียด : แก้วหิมาลัย เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นสีขาวปนเทาแตกเป็นสะเก็ดเป็นร่องตามยาว ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับมีใบย่อยเรียงสลับกัน ใบสีเขียวเป็นมันและมีต่อมน้ำมันเมื่อขยี้จะมีกลิ่นฉุน ดอกออกเป็นช่อสั้นๆที่ปลายกิ่งหรือยอด ดอกออกตามง่ามใบ สีขาว มีกลิ่นหอม ผลรูปไข่สีเขียวเมื่อแกสีแดงส้ม มีเมล็ดฤดูกาลออกดอก ออกดอกตลอดปี นิยมปลูกเป็นไม้ประดับและเพื่อเป็นสิริมงคล ควรปลูกวันพุธทางทิศตะวันออกของบ้าน นิยมปลูกเป็นต้นเดี่ยวเพื่อให้ร่มเงา
สรรพคุณทางยา ใช้เป็นยาระบายลมแก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ปักชำกิ่ง