ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกวาสนา

ชื่ออื่น : ประเดหวี

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl

วงศ์ : DRACAENACEAE

ลักษณะ : วาสนา เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 4 ถึง 10 เมตร ดอกมีสีชมพู

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ ไม้ดอกหอม พืชสมุนไพรรายละเอียด : วาสนาเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง มีลำต้นกลมตรง สีน้ำตาลอมเทา ไม่มีกิ่งก้าน ใบเป็นใบเดี่ยวรูปขอบขนานเรียงซ้อนกันเวียนรอบลำต้น ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาเหนียว สีเขียวเป็นมัน ก้านใบเป็นกาบหุ้มลำต้น ดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบที่ปลายยอด มีดอกย่อยจำนวนมาก สีขาวอมชมพู โคนกลีบดอกเป็นหลอดปลายแยกเป็น 6 กลีบ มีกลิ่นหอมแรง ผลเป็นผลสดทรงกลม เมื่อสุกสีแดงฤดูกาลออกดอก ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม นิยมปลูกประดับตามบ้านและสวน หรือปลูกเป็นไม้กระถางตามอาคารสถานที่

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินทุกชนิดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง