ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกมาลัยทอง

ชื่ออื่น : มาลัยทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Petreovitex bambusetorum

วงศ์ : VERBENACEAE

ลักษณะ : มาลัยทอง เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ ไม้เลี้อย รายละเอียด : มาลัยทองเป็นไม้เลื้อยพันไม่มีมือเกาะ ลำต้นหรือเถาจะเลื้อยไปเรื่อยๆ สามารถเลื้อยได้ไกลถึง10-20 เมตร ใบเป็นใบประกอบแบบมีใบย่อย 3 ใบ รูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ผิวใบไม่เรียบ ดอกออกเป็นช่อแบบรวงข้าวที่ปลายยอด ช่อดอกจะห้อยลง ดอกย่อยมีใบประดับสีเหลืองรองรับ ดอกจริงมีขนาดเล็กสีขาวอยู่ภายใน กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ไม่มีกลิ่นหอม ดอกบานนาน ไม่ติดผลฤดูกาลออกดอก ออกดอกตลอดปี นิยมปลูกให้เลื้อยขึ้นตามเสาตามรั้ว หรือปลูกขึ้นซุ้มต่างๆ หรือจะปลูกเป็นไม้กระถางแขวนก็ได้ เป็นไม้ที่ชอบแดดแต่ไม่ชอบแดดที่แรงจัดมากๆ

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงครึ่งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง