ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกลำแพน

ชื่ออื่น : ลำแพน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sonneratia ovata

วงศ์ : SONNERATIACEAE

ลักษณะ : ลำแพน เป็นไม้ต้นทรงพุ่มแผ่กว้าง มีความสูงประมาณ 4 ถึง 15 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ พืชสมุนไพร พืชสวนครัวรายละเอียด : ลำแพนเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลำต้นตรงสีเทา กิ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยม เปราะ มีรากหายใจเหนือผิวดิน ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม แผ่นใบรูปไข่กว้างถึงรูปเกือบกลม ปลายและโคนใบมน ใบหนาขอบใบเรียบ เป็นไม้ไม่ผลัดใบ ดอกออกเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อกระจุก สีขาว ที่ปลายกิ่ง ไม่มีกลีบดอก มีเกสรสีขาวจำนวนมาก ก้านเกสรยาว ดอกและยอดอ่อนนำมาทำเป็นอาหารได้ ผลกลมแบนมีเนื้อสีเขียว มีกลีบเลี้ยงติดอยู่กับผล รับประทานได้
ฤดูกาลออกดอก ออกดอกตลอดปี นิยมปลูกประดับตามบ้านหรือสถานที่ โดยนำมาปลูกลงในกระถางขนาดใหญ่ หรือในภาชนะปลูกที่มีน้ำขัง ดินที่ใช้ควรเป็นดินที่ค่อนข้างเหนียว ความแตกต่างของต้นลำแพนและต้นลำพู ต้นลำแพนจะมีขนาดเล็กกว่าต้นลำพู และใบกลม ไม่เหมือนต้นลำพูที่ใบแหลม
สรรพคุณทางยา ผลรสเปรี้ยวรับประทานแก้กระหายน้ำ และเป็นยาระบาย ใบตำละเอียดผสมน้ำฉีดพ่นป้องกันยุง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินทุกชนิดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำค่อนข้างมาก ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง