ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกมโนรมย์

ชื่ออื่น : ทองหลางแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Erythrina crista-galli L.

วงศ์ : PAPILIONOIDEAE

ลักษณะ : มโนรมย์ เป็นทรงพุ่มแผ่กว้าง มีความสูงประมาณ 5 ถึง 8 เมตร ดอกมีสีแดง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ  รายละเอียด : มโนรมย์เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลำต้นสีน้ำตาลเทา มีหนามที่ลำต้นและกิ่งก้าน เป็นไม้ผลัดใบ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกรูปรี สีเขียวเป็นมัน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย ดอกออกเป็นช่อกระจะที่ปลายกิ่ง สีแดง ลักษณะคล้ายดอกทองหลาง ดอกจะทยอยบานจนหมดช่อ ไม่มีกลิ่นหอม ผลเป็นฝัก ความแตกต่างระหว่างมโนรมย์และสราญรมย์คือสีของดอก มโนรมย์ดอกสีแดง ส่วนสราญรมย์ดอกสีส้ม สีชมพูฤดูกาลออกดอก ดอกออกเกือบตลอดปี หรือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนกันยายน เนื่องจากเป็นไม้โตเร็วเลี้ยงง่ายออกดอกดกมาก จึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามสวนสาธารณะ สถานที่ราชการ ตามบ้านและสามารถนำมาปลูกเป็นไม้กระถางได้ ไม่ชอบน้ำท่วมขัง ควรตัดแต่งกิ่งเพื่อความสวยงาม

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินทุกชนิดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำค่อนข้างน้อย ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง