ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกปัตตาเวีย

ชื่ออื่น : ปัตตาเวีย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jatropha integerrima Jacq.

วงศ์ : EUPHORBIACEAE

ลักษณะ : ปัตตาเวีย เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 1 ถึง 2 เมตร ดอกมีสีแดง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ  รายละเอียด : ปัตตาเวียเป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดเล็ก ลำต้นสีน้ำตาลเทา มีจุดหายใจสีน้ำตาลประทั่วไปที่ลำต้นและกิ่ง แตกกิ่งก้านมาก กิ่งอ่อนสีน้ำตาลแดง ใบเดี่ยวรูปรีถึงรูปไข่กลับ ก้านใบยาว ปลายใบแหลมโคนใบมน ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบนสีเขียวด้านล่างใบสีเขียวอมแดง โคนใบมีหนามอ่อน ดอกออกเป็นช่อแบบกระจุกที่ปลายกิ่ง สีแดง สีชมพูก้านช่อยาว ผลเป็นผลแห้งแตก รูปไข่สีเขียวมีสามพู เมื่อสุกสีแดงฤดูกาลออกดอก ออกดอกตลอดปี เป็นไม้ที่ทนแล้งได้ดี แต่ไม่ทนน้ำท่วมขัง นิยมปลูกประดับตามบ้านและสวนสาธารณะ ริมถนน โดยปลูกเป็นกลุ่มหรือปลูกเดี่ยว สามารถตัดแต่งกิ่งให้สวยงามได้

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนดินร่วนปนทรายไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำค่อนข้างน้อย ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง