ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกแก้วมุกดา

ชื่ออื่น : นางสวรรค์ โกงกางเขา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Fagraea racemosa Javanic, Fagraea blumeaua

วงศ์ : LOGANIACEAE

ลักษณะ : แก้วมุกดา เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 2 ถึง 3 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ ไม้ดอกหอม รายละเอียด : แก้วมุกดาเป็นไม้ป่า ทรงพุ่มแผ่กว้าง เป็นไม้ไม่ผลัดใบ มีทรงพุ่มและใบที่สวยงาม ลำต้นขรุขระสีเขียวอมเหลือง ใบหนาค่อนข้างกลมรี ดอกออกเป็นช่อสีขาวที่ปลายยอด กลีบดอกหนา 5 กลีบ และมีเกสรยื่นยาวออกมากลางดอก มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ใบหนาค่อนข้างกลมรี แก้วมุกดามีสองชนิด คือชนิดดอกหอมและชนิดดอกไม่หอม แก้วมุกดาพันธุ์ดอกไม่หอมมีสีดอกขาวอมเหลือง มีริ้วสีเหลืองบริเวณโคนดอกทั้งด้านนอกและด้านใน ส่วนพันธุ์ดอกหอมจะมีสีขาวอมเขียว ใบของแก้วมุกดาสายพันธุ์ดอกไม่หอม ใบมีลักษณะงุ้มลง ส่วนพันธุ์ดอกหอมมีลักษณะห่อตัวขึ้น
ฤดูกาลออกดอก ดอกออกตลอดปี ช่วงเวลาเป็นดอกตูมนานมาก เมื่อบานวันเดียวโรย นิยมปลูกประดับให้ร่มเงาตามบ้านและตามสวนสาธารณะ สถานที่ต่างๆ ระยะห่างการปลูกควรไม่น้อยกว่า 4 เมตร

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำค่อนข้างมาก ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง