ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกแปรงล้างขวด-

ชื่ออื่น : หลิวดอก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Callistemon Viminalis

วงศ์ : MYRTACEAE

ลักษณะ : แปรงล้างขวด- เป็นไม้ต้นทรงพุ่มรูปไข่ มีความสูงประมาณ 8 ถึง 10 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ  รายละเอียด : แปรงล้างขวดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ทรงพุ่มรูปไข่มีกิ่งห้อยย้อยคล้ายต้นหลิว ไม่ผลัดใบ ลำต้นสีน้ำตาล ขรุขระแตกเป็นร่อง ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปใบหอก ปลายใบและโคนใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มีดอกย่อยจำนวนมาก ดอกสีขาวหรือสีเขียวอ่อน มีกลีบดอก 5 กลีบ มีก้านเกสรสีแดงที่ยาวกว่ากลีบดอกจำนวนมาก ปลายมีอับเรณูสีเหลือง ไม่มีกลิ่นหอม ผลแห้งคล้ายรูปถ้วยสีแดง มีเมล็ดจำนวนมากฤดูกาลออกดอก ออกดอกตลอดปี นิยมปลูกเป็นไม้ประดับให้ร่มเงาตามสวนสาธารณะ ตามริมกำแพง ริมถนน หรือตามริมน้ำ สามารถตัดแต่งทรงพุ่มให้สวยงามได้ ระยะห่างในการปลูกควรไม่น้อยกว่า 4 เมตร

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินทุกชนิดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำค่อนข้างน้อย ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ปักชำกิ่ง