ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกพู่จอมพล

ชื่ออื่น : พู่นายพล

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Calliandra Haematocephala Hassk

วงศ์ : LEGUMIMOSAE - MIMOSOIDEAE

ลักษณะ : พู่จอมพล เป็นไม้ต้นทรงพุ่มแผ่กว้าง มีความสูงประมาณ 3 ถึง 6 เมตร ดอกมีสีชมพู

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ  รายละเอียด : พู่จอมพลเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กหรือไม้พุ่มขนาดใหญ่ ทรงพุ่มแผ่กว้าง ลำต้นสีน้ำตาลเข็ม มีรอยด่างสีขาวปนเทาทั่วลำต้น ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ปลายคู่ เป็นไม้ที่ไม่ผลัดใบ ดอกออกเป็นช่อแบบกระจุกที่ปลายกิ่ง หรือที่ซอกใบ รูปวงกลมหรือครึ่งวงกลม สีแดง สีชมพู สีขาว มักบานพร้อมกันทั้งช่อ ไม่มีกลิ่นหอม ผลเป็นฝักแบนยาวฤดูกาลออกดอก ออกดอกตลอดปี แต่จะออกมากในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน เนื่องจากมีดอกที่สวยงามและสามารถตัดแต่งกิ่งได้ จึงนิยมนำมาปลูกในสวนที่มีขนาดเล็กหรือนำมาปลูกเป็นแถวแนวตามสวนสาธารณะ ระยะห่างการปลูกควรไม่น้อยกว่า 2 เมตร

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง