ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกกระดุมทองเลื้อย

ชื่ออื่น : กระดุมทอง เบญจมาศเครือ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wedelia trilobata (L.) Hitchc

วงศ์ : COMPOSITAE

ลักษณะ : กระดุมทองเลื้อย เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ พืชสมุนไพร รายละเอียด : กระดุมทองเลื้อยเป็นไม้เลื้อยล้มลุก ลำต้นสีน้ำตาลมีขน แตกแขนงทอดยาวไปตามพื้นดิน ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปไข่ ปลายใบแหลมโคนใบสอบ ขอบใบจัก ดอกออกตามซอกใบที่ปลายกิ่ง กลีบดอกวงนอกสีเหลืองติดกันเป็นแผ่น โคนติดกันเป็นหลอดสั้นมาก ปลายแยกเป็น 3 แฉก ดอกวงในกลีบดอกสีเหลือง โคนกลีบติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก ผลเป็นผลแห้ง รูปไข่กลับฤดูกาลออกดอก ออกดอกตลอดปี เจริญเติบโตเร็วไม่ต้องดูแล จึงนิยมปลูกเป็นพืชคลุมดินเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน แต่ไม่นิยมปลูกตามบ้าน

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินทุกชนิดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง