ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกเข็มอุณากรรณ

ชื่ออื่น : พุดชมพู

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Kopsia fruticosa (Ker) A. DC.

วงศ์ : APOCYNACEAE

ลักษณะ : เข็มอุณากรรณ เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 1 ถึง 3 เมตร ดอกมีสีชมพู

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ  รายละเอียด : เข็มอุณากรรณเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านไม่เป็นระเบียบ ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้าม รูปไข่หรือรูปใบหอก โคนใบมนปลายใบแหลม ดอกออกเป็นช่อสั้น ที่ซอกใบและปลายกิ่ง สีชมพู หรือสีขาวอมชมพู กลางดอกสีชมพูเข้ม โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว เมื่อดอกบานเต็มที่สีจะออกขาวนวลๆ ดอกไม่มีกลิ่นหอม ผลเป็นฝัก มีเมล็ดฤดูกาลออกดอก ออกดอกตลอดปี นิยมปลูกเป็นไม้ประดับลงดินหรือลงกระถาง ตามบ้านและอาคารสถานที่

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนดินร่วนปนทรายไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงครึ่งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง