ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกไฮเดรนเยีย

ชื่ออื่น : ดอกสามเดือน ดอกสามสี บานสามเดือน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser

วงศ์ : HYDRANGEACEAE

ลักษณะ : ไฮเดรนเยีย เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 0.5 ถึง 1 เมตร ดอกมีสีฟ้า

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ ไม้เศรษฐกิจ รายละเอียด : ไฮเดรนเยียเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กอายุหลายปี ทรงพุ่มกลมหรือแผ่กว้าง ลำต้นสีเขียวอมน้ำตาล ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามกัน รูปไข่กลับ ปลายใบมีติ่งแหลม ขอบใบจัก แผ่นใบหนา เห็นเส้นใบชัดเจน ดอกออกเป็นช่อแบบช่อเชิงหลั่นหรือช่อแยกแขนง ทรงกลมที่ปลายกิ่งหรือยอด สีฟ้า ม่วง สีชมพู สีขาว มีดอกย่อยจำนวนมาก ผลเป็นผลแห้งแตก สีเหลืองหรือสีน้ำตาล มีเมล็ดภายในฤดูกาลออกดอก บางพันธุ์ออกดอกตลอดปีและบางพันธุ์ออกดอกปีละครั้ง ดอกจะค่อยบานและอยู่ได้นาน ดอกไฮเดรนเยียสามารถเปลี่ยนสีได้ขึ้นอยู่กับระดับความเป็นกรดหรือด่างที่มีอยู่ในดิน นิยมปลูกเป็นไม้ดอกกระถางภายในอาคารสถานที่ ปลูกตามมุมที่มีแสงแดดรำไร หรือปลูกใต้ต้นไม้อื่น

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำค่อนข้างมาก ควรปลูกในที่มีแสงร่มรำไร

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง แยกหน่อ