ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกชบา-

ชื่ออื่น : ชบา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hibicus rosa-sinensis Linn.

วงศ์ : MALVACEAE

ลักษณะ : ชบา- เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 1 ถึง 3 เมตร ดอกมีสีแดง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ  รายละเอียด : ชบาเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ทรงพุ่มรูปไข่ มีความสูงประมาณ 1-3 เมตร มีลำต้นสีน้ำตาลอ่อน ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับรูปไข่ ดอกมีสีขาว แดง ชมพู เหลือง ม่วง และสีอื่นๆ เนื่องจากได้รับการผสมพันธุ์จนได้พันธุ์ใหม่ที่มีสีที่แตกต่างออกไป ดอกไม่มีกลิ่น และดอกมีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันด้วยฤดูกาลออกดอก ดอกออกตลอดปี สามารถเจริญเติบโตได้ในดินทุกชนิดที่ไม่มีน้ำท่วมขัง เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้าน ในสวนสาธารณะ หรือจะปลูกเป็นแนวรั้วก็สวยงาม ระยะห่างในการปลูกควรไม่น้อยกว่า 2 เมตร

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนดินร่วนปนทรายไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ตอนกิ่ง ปักชำกิ่ง