ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกช้อนทอง

ชื่ออื่น : ช่อสุวรรณ สร้อยสุวรรณ แก้มขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mussaenda flava (Verd.) Bakh.f.

วงศ์ : RUBIACEAE

ลักษณะ : ช้อนทอง เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 1 ถึง 2 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ  รายละเอียด : ช้อนทองเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ทรงพุ่มกลม ลำต้นสีน้ำตาล แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มแน่นทึบ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน รูปรีหรือรูปไข่แกมรูปหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบ เห็นเส้นใบชัดเจน ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีเหลือง โคนกลีบเชื่อมเป็นหลอดสั้น ปลายแยก 5 กลีบ กลีบเลี้ยงสีเขียว แต่บางดอกมีกลีบเลี้ยงสีขาวขนาดใหญ่ 1 กลีบฤดูกาลออกดอก ออกดอกตลอดปี นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามริมทางเดินและสวนต่างๆ โดยปลูกเป็นกลุ่ม เป็นไม้ที่ไม่ชอบน้ำท่วมขังและดินที่ปลูกเค็ม

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง