ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกปืนนกไส้

ชื่ออื่น : หญ้าก้นจ้ำขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bidens pilosa L.

วงศ์ : COMPOSITAE

ลักษณะ : ปืนนกไส้ เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 0.2 ถึง 0.5 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ พืชสมุนไพร พืชสวนครัวรายละเอียด : ปืนนกไส้เป็นไม้พุ่มล้มลุกฤดูกาลเดียวขนาดเล็ก สูงประมาณ 20-80 เซนติเมตร ลำต้นสีเทา ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยรูปไข่แกมขอบขนาน ปลายใบแหลม ขอบใบหยัก ยอดอ่อนรับประทานได้ และเคี้ยวอุดแก้ปวดฟัน ดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบและปลายกิ่ง ดอกวงนอกสีขาว ดอกวงในสีเหลือง มีกลิ่นหอม ผลเป็นผลแห้งแบน สีน้ำตาลเข้มฤดูกาลออกดอก ออกดอกตลอดปี เป็นพืชล้มลุกฤดูกาลเดียวแต่เจริญเติบโตเร็วจึงนิยมนำมาปลูกประดับในสวน โดยการปลูกลงแปลงขนาดต่างๆ เพื่อความสวยงาม

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินทุกชนิดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด