ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกพวงชมพู

ชื่ออื่น : พวงนาก ชมพูพวง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Antigonon leptopus Hook

วงศ์ : POLYGONACEAE

ลักษณะ : พวงชมพู เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีชมพู

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ พืชสมุนไพร พืชสวนครัวรายละเอียด : พวงชมพูเป็นไม้เลื้อย ลำต้นหรือเถาสีน้ำตาล มีมือเกาะสำหรับเกาะพันต้นไม้อื่น สามารถเลื้อยพันไปไกลประมาณ 12 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยวออกสลับกันตามลำต้นหรือเถา ใบบางเห็นเส้นใบได้ชัด ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด สีชมพู ตรงปลายช่อดอกจะมีมือเกาะยืดออกมาเพื่อยึดเกาะรายละเอียดส่วนที่ 2. ฤดูกาลออกดอก ออกดอกตลอดปี นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามแนวรั้ว ดอกอ่อนนำไปทำอาหารได้
สรรพคุณทางยา เถานำมาต้มน้ำดื่มก่อนนอน ทำให้นอนหลับ

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินทุกชนิดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ปักชำกิ่ง