ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกพุดกังหัน

ชื่ออื่น : พุดจักร

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gardenia jasminoides

วงศ์ : RUBIACEAE

ลักษณะ : พุดกังหัน เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 2 ถึง 4 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ พืชสมุนไพร รายละเอียด : เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลำต้นสีขาวเทา ใบเป็นใบเดี่ยวรูปรีหรือรูปหอกกลับ โคนใบสอบแปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ สีเขียวเข้มเป็นมัน ดอกออกเป็นช่อแยกแขนงทีปลายกิ่ง สีขาว กลีบดอกชั้นเดียวเรียงซ้อนกัน 5 กลีบ ตรงกลางสีเหลืองอ่อน ผลเป็นฝักฤดูกาลออกดอก ออกดอกตลอดปี ดอกออกดกมาก นิยมปลูกประดับตามบ้าน สวนสาธารณะ ตามแนวขอบถนน ดอกตูมใช้ร้อยมาลัยแต่ไม่เป็นที่นิยม เพราะขนาดดอกตูมจะไม่ค่อยเท่ากัน และถ้าเก็บช้าดอกก็จะบานซึ่งต่างกับพุดร้อยมาลัยหรือพุดตูม ที่ดอกตูมจะไม่บาน แม้จะร่วงโรยหล่นลงพื้นแล้ว ขนาดของดอกจะใหญ่กว่าและเท่ากันเกือบทุกดอก จึงเหมาะที่จะนำมาร้อยมาลัยมากกว่า

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ตอนกิ่ง