ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกพู่อมร

ชื่ออื่น : เงาะงาม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Combretum erythrophyllum (Burchell) Sonder

วงศ์ : COMBRETACEAE

ลักษณะ : พู่อมร เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 1 ถึง 2 เมตร ดอกมีสีแดง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ  รายละเอียด : พู่อมรเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ทรงพุ่มโปร่งแตกกิ่งก้านยืดยาว ลำต้นสีน้ำตาล ใบเดี่ยว เรียงตรงกันข้ามรูปไข่กลับ ปลายใบมน โคนใบสอบแคบ มีเส้นกลางใบสีขาว ดอกสีแดง ออกเป็นช่อแบบกระจุก ตามซอกใบและปลายกิ่ง ผลเป็นผลแห้ง เปลือกแข็งฤดูกาลออกดอก ออกดอกตลอดปี นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับในสวนทุกขนาด หรือปลูกเป็นไม้กระถาง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินทุกชนิดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง