ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกแพงพวย

ชื่ออื่น : พังพวยบก ผักปอดนา ผักนมอินทร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Catharanthus roseus G. Don.

วงศ์ : APOCYNACEAE

ลักษณะ : แพงพวย เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 0.5 ถึง 1 เมตร ดอกมีสีชมพู

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ พืชสมุนไพร รายละเอียด : แพงพวยเป็นไม้พุ่มล้มลุกขนาดเล็กอายุหลายปี มีทั้งลำต้นตั้งตรงและทอดยาวไปตามดิน ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้าม รูปไข่กลับ ปลายใบมนโคนใบแหลม ดอกออกตามซอกใบที่ปลายยอด สีชมพู ขาว มีกลีบดอก 5 กลีบ ถ้าเป็นสีขาวตรงกลางดอกจะมีสีเหลือง ถ้าเป็นสีชมพูตรงกลางดอกเป็นสีแดงกลีบดอกชั้นเดียว ผลเป็นฝัก ออกติดกันเป็นคู่ เมื่อแก่แตกออก
ฤดูกาลออกดอก ออกดอกตลอดปี นิยมปลูกประดับเป็นไม้กระถางแขวนหรือปลูกเป็นกลุ่มตามบ้าน ตามริมทางเดิน
สรรพคุณทางยา รักษาโรคเบาหวาน ลดความดันโลหิต แก้บิด ขับพยาธิ แก้ท้องผูกเรื้อรัง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนดินร่วนปนทรายไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง