ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกรักแรกพบ

ชื่ออื่น : รักแรกพบ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xanthostemon chrysanthus

วงศ์ : MYRTACEAE

ลักษณะ : รักแรกพบ เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 1 ถึง 3 เมตร ดอกมีสีแดง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ  รายละเอียด : รักแรกพบเป็นไม้พุ่มขนานเล็ก ลำต้นสีน้ำตาล ใบเป็นใบเดี่ยวรูปขอบขนาน โคนและปลายใบแหลม แผ่นใบหนา เรียงสลับ ดอกสีแดง สีเหลือง สีชมพู สีส้ม ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง แบบเป็นกระจุกแน่น ปลายกลีบเป็นเส้นฝอย ผลมีขนาดเล็กคล้ายผลชมพู่
ฤดูกาลออกดอก ออกดอกตลอดปี นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านและตามสวนต่างๆ โดยปลูกเป็นกลุ่ม หรือปลูกเป็นไม้กระถางประดับตามสถานที่ เจริญเติบโตเร็วในดินทุกชนิดที่ระบายน้ำได้ดี

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินทุกชนิดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ตอนกิ่ง ปักชำกิ่ง