ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกทรงบาดาล

ชื่ออื่น : ทรงบันดาล ขี้เหล็กหวาน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Senna surattensis (Burm.f.) Irwin&Barneby

วงศ์ : LEGUMINOSAE

ลักษณะ : ทรงบาดาล เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 3 ถึง 7 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ พืชสมุนไพร พืชสวนครัวรายละเอียด : ทรงบาดาลเป็นไม้พุ่ม หรือไม้ต้นขนาดกลาง ทรงพุ่มกลม เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ง และพืชสมุนไพร มีลำต้นสีน้ำตาล ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก โคนและปลายใบมน ท้องใบมีขน เป็นไม้ผลัดใบ ยอดอ่อนและใบรับประทานได้ ดอกออกเป็นช่อสั้นสีเหลืองตามซอกใบ และปลายกิ่ง ไม่มีกลิ่นหอม ผลเป็นฝักโค้งมีเมล็ดภายใน
ฤดูกาลออกดอก ออกดอกตลอดปี เนื่องจากปลูกได้กับดินทุกชนิดและทนต่อทุกสภาพอากาศ เจริญเติบโตเร็ว และเป็นไม้ที่ไม่มีโรคและแมลงรบกวน จึงนิยมนำมาปลูกตามวัด ตามบ้านและสวนสาธารณะ หรือปลูกเป็นแถวตามริมถนน เกาะกลางถนน ระยะห่างการปลูกควรไม่น้อยกว่า 2 เมตร
สรรพคุณทางยา รากใช้เป็นยาถอนพิษ แก้ไข้

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินทุกชนิดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง