ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกสราญรมย์

ชื่ออื่น : ทองหลาง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Erythrina crista-galli L.

วงศ์ : PAPILIONOIDEAE

ลักษณะ : สราญรมย์ เป็นไม้ต้นแผ่เป็นรัศมี มีความสูงประมาณ 5 ถึง 8 เมตร ดอกมีสีชมพู

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ  รายละเอียด : สราญรมย์เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลำต้นสีน้ำตาลเทา มีหนามที่ลำต้น
และกิ่งก้าน ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก รูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายแหลม โคนมน เป็นไม้ผลัดใบ ดอกออกเป็นช่อกระจะที่ปลายกิ่ง สีส้มหรือสีชมพู ดอกจะทยอยบานจนหมดช่อ ไม่มีกลิ่นหอม ลักษณะดอกคล้ายดอกทองหลาง ผลเป็นฝักสีเขียวมีเมล็ดอยู่ภายในเมื่อแก่สีน้ำตาล ดูอย่างไรระหว่างมโนรมย์และสราญรมย์ ให้ดูที่สีของดอก มโนรมย์ดอกสีแดง ส่วนสราญรมย์ดอกสีส้มหรือสีชมพูฤดูกาลออกดอก ดอกออกเกือบตลอดปี หรือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และ
เดือนกันยายน เนื่องจากเป็นไม้โตเร็วเลี้ยงง่ายออกดอกดกมาก จึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามสวนสาธารณะ สถานที่ราชการ ตามบ้านและสามารถนำมาปลูกเป็นไม้กระถางได้ ไม่ชอบน้ำท่วมขัง ชอบอากาศเย็น ควรตัดแต่งกิ่งเพื่อความสวยงาม

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินทุกชนิดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำค่อนข้างน้อย ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง