ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกแคแสด

ชื่ออื่น : แคแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spathodea campanulata P.Beauv

วงศ์ : BIGNONIACEAE

ลักษณะ : แคแสด เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 7 ถึง 20 เมตร ดอกมีสีส้ม

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ พืชสมุนไพร พืชสวนครัวรายละเอียด : แคแสดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ทรงพุ่มรูปไข่ ลำต้นสีน้ำตาล ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบรูปรีถึงรูปไข่ มองเห็นเส้นใบชัดเจน ดอกสีแดงส้ม ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ช่อดอกตั้ง แต่ละช่อมีดอกจำนวนมาก โคนกีบดอกติดกัน ลักษณะดอกคล้ายรูปถ้วย ปลายดอกแยกเป็น 5 กลีบ กลีบดอกยับ ดอกสามารถนำมาทำอาหารได้ ผลเป็นฝักแบนๆตรงปลายแหลม เมื่อแก่แตกออกมีเมล็ดจำนวนมาก เมล็ดมีปีกฤดูกาลออกดอก ช่วงเดือนสิงหาคมถึงมกราคม นิยมปลูกในสวนขนาดใหญ่ หรือตามริมถนน และยังสามารถปลูกในพืนที่ดินเค็ม เช่นริมทะเลได้ด้วย ระยะห่างในการปลูกควรไม่น้อยกว่า 3 เมตร

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนดินร่วนปนทรายไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด