ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกหางนกยูงไทย

ชื่ออื่น : ขวางยอย จำพอ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : caesalpinia pulcherrima (Linn.) Swartz

วงศ์ : CAESALPINIACEAE

ลักษณะ : หางนกยูงไทย เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 2 ถึง 5 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ พืชสมุนไพร รายละเอียด : หางนกยูงไทยเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ทรงพุ่มกลม กิ่งก้านมีหนาม ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น รูปขอบขนานหรือรูปไข่กลับ ปลายมน โคนเบี้ยว ดอกสีแดง ส้ม เหลือง ชมพู หรือมีสองสีในดอกเดียวกัน ออกเป็นช่อ ผลเป็นฝักสั้นแบนเมื่อแก่แตกออกฤดูกาลออกดอก ออกดอกตลอดปี นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านตามสวนสาธารณะ ตามแนวริมถนน

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนดินร่วนปนทรายไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำค่อนข้างน้อย ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด