ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกยี่เข่ง

ชื่ออื่น : คำฮ่อ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia indica L.

วงศ์ : LYTHRACEAE

ลักษณะ : ยี่เข่ง เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 3 ถึง 10 เมตร ดอกมีสีชมพู

ลักษณะพิเศษ : ไม้ประดับ พืชสมุนไพร รายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดเล็กทรงพุ่มโปร่ง ลำต้นสีน้ำตาล มีสะเก็ดสีขาวลอกออกเป็นแผ่น ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ มีขนบริเวณเส้นกลางใบ โคนใบมนปลายใบแหลม เป็นไม้ผลัดใบ ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง แบบช่อกระจุก สีชมพู สีม่วงแดง สีขาว ลักษณะดอกบางและยับย่น ผลแห้งกลม ภายในมีเมล็ดเมื่อแก่แตกออก
ฤดูกาลออกดอก ช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม นิยมปลูกประดับตามสวนได้ทุกขนาด สามาถตัดแต่งทรงพุ่มได้ ระยะห่างการปลูกควรไม่น้อยกว่า 2 เมตร

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนดินร่วนปนทรายไม่มีข้อมูล ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง